Szkola rysunku Zalubowski

Szkoła rysunku Zalubowski zaczęła funkcjonować w 2002 roku w Krakowie. Obecnie zajęcia prowadzone są w ośmiu miastach, a oferta została rozszerzona o nauczanie zdalne. Cześć placówek jest objęta nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła działa w oparciu o autorską strukturę organizacyjną i metodykę nauczania. Poszukiwania nowatorskich metod przekazu i ciągły rozwój stwarzają doskonałą płaszczyznę dla powstawania środowiska zaangażowanych, oddanych sztuce twórców, hobbystów, nauczycieli i adeptów technik plastycznych. 

Założenia programowe

Program Szkoły jest budowany pod kątem potencjalnych, przyszłych aktywności uczniów, np.: design, architektura, ilustracja, projektowanie książek i gier oraz animacja. Duży nacisk kładziony jest na wysokie kompetencje nauczycieli oraz rozwój ekspresji uczniów. Nieustannie trwają prace mające na celu poszerzanie oferty usług edukacyjnych i zwiększanie ich atrakcyjności. Jednym z integralnych elementów strategii rozwoju Szkoły jest współpraca z partnerami: instytucjami edukacyjnymi, innymi szkołami, podmiotami realizującymi podobne założenia, wydawcami.

Oferta

Szkoła Rysunku Zalubowski kształci w zakresie rysunku uczniów w przedziałach wiekowych: 6 – 8, 9 – 12, 13 – 15 oraz powyżej 16 lat. Zakres kształcenia obejmuje rysunek podstawowy oraz jego zastosowanie w:

– ilustracji i komiksie,
– rysunku projektowym z uwypukleniem elementów rysunku architektonicznego,
– rysunku konceptualnym dla komunikacji wizualnej i art conceptów.

Oferta skierowana jest do:
– kandydatów na studia artystyczne, architektoniczne, architektury krajobrazu, wnętrz, na inne kierunki projektowe i do liceów plastycznych,
– dzieci i młodzieży o zainteresowaniach plastycznych chcących zdobyć lub pogłębić umiejętności artystyczne,
– dorosłych amatorów sztuki, hobbystów, seniorów.

Kadra, czyli kto tu uczy?

Kompetentna i zaangażowana kadra realizuje autorski, interesujący, wysokiej jakości program. Nauczyciele to jednocześnie świetni artyści, kreatorzy i pedagodzy z powołania. Dzięki nauce u nich setki osób osiągnęły swoje wymarzone cele edukacyjne i rekrutacyjne. O swojej pracy z uczniami mówią: „Przekazaliśmy im konkretną wiedzę oraz umiejętności, robiąc to z najwyższą starannością i poświęceniem. Wielu naszych absolwentów to czynni artyści, projektanci i architekci. Kilku z nich, to obecnie członkowie naszej kadry.”

Lockdown – szansa na rozwój osobisty

Czas przymusowego ograniczenia aktywności, to dla jednych czas stracony, dla innych możliwość poświęcenia się dawno zarzuconemu hobby lub spróbowania czegoś zupełnie nowego. Właśnie do takich osób adresowana jest oferta zdalnej nauki rysunku w Szkole Zalubowski.

Zajęcia online realizowane w czasie rzeczywistym są zdalną formą stacjonarnych lekcji. Uczniowie realizują autorski program zajęć opracowany na cały rok szkolny. Liczebność grup ograniczona jest do max 10 osób, dzięki czemu każdemu uczniowi poświęcona jest należyta uwaga. 

Grupy wiekowe i kierunkowe w ofercie online: dzieci 6-8 lat, 9-12 lat, młodzież 13-15 lat, grupy artystyczna oraz architektoniczna od 16 lat.

Do udziału w zajęciach potrzebne będą podstawowe materiały rysunkowe (dokładna specyfikacja wysyłana jest uczniom po zapisie na zajęcia wraz ze szczegółami zajęć, linkiem do filmu szkoleniowego z obsługi platformy Zoom oraz regulaminem zajęć), komputer ze sprawnie funkcjonującym głośnikiem i kamerą oraz stabilne łącze internetowe.

Warto spróbować

Może to coś dla ciebie, jednak nie przekonasz się, jeśli nie spróbujesz. Może to sposób, by dać prztyczka w nos lockownowi i tym wszystkim ograniczeniom. A może to Twoja czekająca na odkrycie pasja? Możesz spróbować swoich sił  dzięki bezpłatnej lekcji próbnej. Więcej informacji na stronie www.szkola.zalubowski.pl.

Może cię jeszcze zainteresować:

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *