Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Idea PATINA

Idea Patina to seria produktów włoskiej firmy Maimeri, pozwalająca w krótkim czasie nadać metalom i przedmiotom pokrytym metalami lub metalicznymi farbami antyczny wygląd. Dzięki produktom serii Patina naturalny proces utleniana metali, który w naturze trwa miesiące i lata, można osiągnąć zaledwie w kilka godzin. W przypadku Idea Patina efekt wiekowej patyny osiąga się dzięki reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy solami ( 711, 712, 713), a szlachetnymi pigmentami metalicznymi wchodzącymi w skład farb dedykowanych tej serii ( 138, 200, 475, 498). Pierwszy etap patynowania polega na pomalowaniu dekorowanego obiektu metaliczną farbą. Jeśli dekorowana powierzchnia jest zbyt gładka, lub silnie absorbuje farbę należy ją uprzednio pomalować gruntem (714), i poczekać do momentu jego wyschnięcia. Po godzinie od nałożenia farby metalicznej dekorowaną powierzchnię należy skropić solą patynującą za pomocą pędzla, lub delikatnie polać (miejscowo lub w całości w zależności od oczekiwanego efektu). Po około godzinie w wyniku reakcji chemicznej na powierzchni pojawia sie charakterystyczny zielony bądź niebieski efekt patyny. Dla osiągnięcia właściwego efektu, nieodzowny jest właściwy dobór komponentów zgodny z kompilacją numeryczną produktów podaną poniżej: 138 Gold + 712 Blue Patina 200 Copper + 711 Green Patina 475 Bronze + 712 Blue Patina 498 Iron + 713 Rust Patina W skład serii wchodzi także spirytusowa patyna bitumiczna 710 (ciemno brązowa), którą w ostatnim etapie pracy można przetrzeć dekoracje, dla pogłębienia efektu starości. Dekoracje na przedmiotach intensywnie użytkowanych zabezpieczyć werniksem 715. Wszystkie produkty serii za wyjątkiem patyny bitumicznej można rozcieńczać wodą. Podczas aplikowania soli patynujących chronić oczy i skórę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Idea PATINA lista produktów

Wybierz ilość i dodaj

Wybraną ilość dodaj