Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Inne akcesoria

Konserwacja pozlotnictwo pozostale artykuly

Inne akcesoria lista produktów

Naturalna żywica damarowa. Stosowana do produkcji werniksu. Rozpuszczalna w terpentynie, benzynie lakowej, węglowodorach. Waga 500 gr.

Żywica naturalna z drzew iglastych. Rozpuszczalna w alkoholach, estrach, ketonach. Stosowana jako składnik werniksów, sykatyw, mas dublażowych.

Naturalna żywica z drzewa akacji. Stosowana jako spoiwo dla farb akwarelowych. gumy arabskie

Pył pumeksowy z naturalnego pumeksu. Do szlifowania gruntów na sucho.

Naturalny węglan wapnia. Ze względu na właściwości kryjące i biel stosowana do gruntów kredowo olejowych.

Naturalna żywica damarowa. Stosowana do produkcji werniksu. Rozpuszczalna w terpentynie, benzynie lakowej, węglowodorach. Waga 100 gr.

Naturalna żywica damarowa. Stosowana do produkcji werniksu. Rozpuszczalna w terpentynie, benzynie lakowej, węglowodorach. Waga 250 gr.

Naturalna żywica damarowa. Stosowana do produkcji werniksu. Rozpuszczalna w terpentynie, benzynie lakowej, węglowodorach. Waga 1 kg.

Kreda bolońska, włoska (siarkowy węglan wapnia), do gruntów pozłotniczych.

Kreda szampańska, francuska. Naturalny węglan wapnia (PW18).